അറബിക്ക് കുത്തുമായി രശ്മികയും, വരുൺ ധവാനും

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി വീഡിയോ 

കമന്റ് ബോക്സിൽ വിജയ് ആരാധകരുടെ ആറാട്ട്