ഭാമ സിനിമയിലേക്ക്  തിരിച്ചെത്തുന്നു..

ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന്  വിരാമമായി 

അരുണിനും ഗൗരിക്കുമൊപ്പമായി ഭാമ അടുത്തിടെ  ഒരു പൊതു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു..