മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റുകളും ഐസ്ക്രീമുകളും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും സുരക്ഷിതമാണോ? കൊറോണ കാരണം, കടകളോ സ്ഥലങ്ങളോ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ അവരുടെ പക്കലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ കൂടുതലും പഴയതായിരിക്കും.മകൾ പലപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റുകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരയാറുണ്ട്.നമ്മൾ അവരുടെ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എല്ലാം വാങ്ങിയും കൊടുക്കാറുണ്ട്.എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ചോക്ലേറ്റിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചത് പുഴുകളെയാണ്.നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തകിലും വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം.ചിലപ്പോൾ അതിൽ മോശപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.

ഒരു അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി. അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ചോക്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇഴയുന്ന പുഴുക്കളാണെന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. കാരണം, അവൻ വാങ്ങിയ ചോക്ലേറ്റുകൾ വളരെ പഴയ സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക, ശ്രദ്ധിക്കുക.


English Summary:- Everyone loves chocolates and ice creams. Especially our children. Is it really safe to eat those things now in this situation? Because of the corona, neither shops nor places are able to function properly. So the stocks they have will be mostly old.

Leave a Comment