ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഭാഗ്യമുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടും…

യാത്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. കര ഗതാഗതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സാണ് റോഡുകൾ. എന്നാൽ ദുഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ ദിവസങ്ങളിലെ റോഡുകൾ വളരെ മോശമായതിനാൽ യാത്ര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയായിരുന്നു. റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ അനുദിനം മോശമാവുകയാണ്.

ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഒരാൾ വഴിയിൽ മണ്ണിട്ടത്തിനെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുകയാണ് .റോഡ് പണിയാൻ വന്നവർ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ റോഡിൽ മണ്ണിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇല്ലങ്കിൽ റോഡിലൂടെ കുഴികൾ എടുത്തവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്.ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്.നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനെ വേണ്ട പരിഹാരം കാണാൻ നോക്കുന്നില്ല.

റോഡുകളുടെ മോശം അവസ്ഥ കാരണം, പലരും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആളുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റോഡുകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.