ഇരവിഴുങ്ങികിടക്കുന്ന ഭീമൻ മലമ്പാമ്പിനെ ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ….!

ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പുകൾ. കാരണം ഇവയുടെ മുന്നിൽ എത്രവലിയ മൃഗമോ മനുഷ്യരോ വന്നാൽ പോലും ഇവയുടെ വിഷം കൊണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ്. പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒന്നാണ് മലമ്പാമ്പ്.

ഇവ ഇരവിഴുങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അടുത്ത ആറുവന്നാൽ പോലും അത് അവിടെനിന്നും അനങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. അതുപോലെ ഒരു മൺപാതയിൽ ഒരു ഭീമൻ മലമ്പാമ്പ് ഇരവിഴുങ്ങി പാത തടസപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിനെ ജെസിബി കൊണ്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച നാട്ടുകാർ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Snakes are one of the most feared creatures on earth. Because no matter how big an animal or human being comes before them, they can be subdued by their poison. Python is one of the most dangerous snakes.

Even if they come to the next six when they are swallowed by prey, it is more likely to move from there. Similarly, you can see shocking footage of locals trying to change it with JCB when a giant python swallowed a giant python on a earthen path and blocked the path. Watch this video for that.

Leave a Comment