ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാർ ബോംബ് വീണാലും തകരില്ല

ലോകത്തിലെ പ്രമുഖർ എല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.അവരുടെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാധിദ്യമാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാറിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അതു കൊണ്ട് തന്നെ അതേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്.ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ലാൻഡ് ക്രൂയ്സറാണ്.ഇത് വിആർ 7 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇതിന് 7 ലെവൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല ഇത് പലതരം ബുള്ളറ്റുകളും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതാണ്. ഗ്ലാസിന് 6cm കട്ടിയുള്ളതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുള്ളറ്റിന് അതിലൂടെ തുളച്ചുകയറുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാറിലെ ചില ഘടകങ്ങൾ വിആർ 9 സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. ഗ്ലാസിൽ പോളികാർബണേറ്റ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഇത് കാറിലേക്ക് ഷെല്ലുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നു.

കാറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം ഡ്രൈവർ ആണ്. ഒരു പ്രധാന പരിശീലനത്തിന് വിധേയനായാണ് അദ്ദേഹം സേവനത്തിലേക്ക് കേറുന്നത്. മ്യൂണിക്കിലെ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡ്രൈവിംഗ് കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 180-ടേൺ, ജെ-ടേൺ മുതലായ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും ഡ്രൈവറെ പരിശീലനം കൊടുക്കുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും ഡ്രൈവറിൽ നിന്നുള്ള ഈ മികച്ച നീക്കം പ്രധാനമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment