വായിലും തൊണ്ടയിലും കാൻസർ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ

കാൻസർ എന്ന മാരക രോഗം ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളെ തന്നെ കാർന്നു തിന്നുകയാണ്.ഈ വീഡിയോയിൽ വായിലും തൊണ്ടയിലും ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറിന് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.കവിൾ, മോണ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടെ വായിൽ എവിടെയും ഓറൽ ക്യാൻസർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.വായയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ട്യൂമർ വികസിക്കുന്നിടത്താണ് ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വായ കാൻസർ. ഇത് നാവിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ, കവിളുകളുടെ ഉള്ളിൽ, വായയുടെ മേൽക്കൂര, ചുണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോണകൾ എന്നിവയിലായിരിക്കാം. ഇത് ഒരു തരത്തിൽ തലയിലും കഴുത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തരം കാൻസർ തന്നെയാണ്.പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, പലപ്പോഴും ഓറൽ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല.പുകവലിയും മദ്യപാനിയുമായ ഒരാൾ ദന്തഡോക്ടറുമായി സ്ഥിരമായി പരിശോധന നടത്തണം, കാരണം പുകയിലയും മദ്യവും വായ കാൻസറിനുള്ള അപകട ഘടകങ്ങളാണ്.ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദന്തഡോക്ടർക്ക് ഏതെങ്കിലും അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഒറൽ കാൻസർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും.അതിൽ ചിലതാണ് സാധാരണയായി ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ്, വെളുപ്പ് കളർ വായയുടെയോ നാവിന്റെയോ പാളികൾ
വായിൽ രക്തസ്രാവം,വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ അയഞ്ഞ പല്ലുകൾ
മോശമായി യോജിക്കുന്ന പല്ലുകൾ.ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകിലും ക്യാന്സറാണ് എന്ന് മുഴുവനായി പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണാണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

Leave a Comment