ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡിങ്ങിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചത്…!

ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും അതിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ടുവരുന്നവരെയെല്ലാം നാം നേരിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴിയുമെല്ലാം കാണാറുണ്ട്. ഇതെല്ലം മുൻകൂട്ടി കാണാതെയും വളരെയധികം അപ്രതീക്ഷിതമായും സംഭവിക്കുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന്റെ ആഗാതം ആർക്കും ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.

അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ വിഡിയോയിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപ്രതീക്ഷിതമായി റോഡിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അവിടെ നിന്ന സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അത്തരം അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുന്ന ആളുകളെയും ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/ambiv6FTHh8

 

Today, we see all those who are saved from various accidents in person and through social media. All of this happens unforeseen lying and very unexpectedly. So let’s say that its implication is something no one can imagine.

Similarly, in this video today, you will see shocking footage of a helicopter unexpectedly landing on the road when it happened to a woman standing there. You can also see the footage from people who escape such unexpected accidents. Watch this video for that.

Leave a Comment