വെറും മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാം

ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഷുഗർ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷുഗർ ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലിയിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

പ്രമേഹം ഭക്ഷണരീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം കൊണ്ടുമാത്രമല്ല മരിച് ഇത് അച്ഛനപ്പൂപ്പൻ മാരിൽനിന്നും പാരമ്പര്യമായി വരാനിടയുള്ള ഒരു രോഗം തന്നെയാണ്. ഇത് പ്രായമാവാത്ത കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് വളരെയധികം പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യംതന്നെയാണ്. പ്രമേഹം എന്നത് ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കാനായി ഇസ്‌ലിം ഇഞ്ചക്ഷനായും മരുന്നുപോലെയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടർന്നുപോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായി വെറും മൂന്നേ മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതിദത്ത മായ രീതിയിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനായി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Diabetes, or sugar, has become a problem experienced from young to elderly today. So Sugar has become a part of the life of the People today. This is due to the huge change in our diet in today’s lifestyle.

Diabetes is not only due to dietary changes, but also because it is a disease that can be inherited from parents. It’s something to be very afraid of in older children. Diabetes is a variation in the amount of insulin in the body. To solve this, Islam has to continue for the rest of his life, like injections and medicines. But the solution to all such problems is to do this as seen in this video to reduce sugar in a natural way in just three or three days. Watch this video for that.