മുടി തഴച്ചുവളരാൻ ഇനി ഇതുമാത്രം ചെയ്‌താൽ മതി

ഇന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിയുന്നതും കൊഴിഞ്ഞ മുടി അതെ സ്ഥാനത്തുതന്നെ തിരികെ വരാത്തതും. ഇത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്ന പൊടിയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെയുമെല്ലാം മാറ്റം കൊണ്ടും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന തെറ്റായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല തലയിൽ താരം ഉള്ളവർക്കും ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വഴികളും നോക്കാറുണ്ട്. അതിൽ എടുത്തുപറയാവുന്നത് നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളിൽ നിത്യേന കാണുന്ന ഓയിലുകളും ഹെയർ ക്രീമുകളുമൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ശരിയായ ഫലം ഒന്നും ലഭിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല മറിച്ചു മറ്റു വിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾക്കും കരണമാകേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ചെയ്തുനോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിയുന്നത് തടയുന്നതിനോടൊപ്പം മുടി തഴച്ചുവളരാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

One of the biggest problems that all people are experiencing today is hair loss and hair that hasn’t come back in the same position. This is due to the change in the dust and water that has come into our atmosphere. The wrong food we eat also affects our hair health a lot. Moreover, people with a star in their heads also experience it as a big problem.

We look at different ways to prevent hair loss. What’s worth mentioning is the oils and hair creams we see daily in advertisements. All people who use these have not heard of any proper results, but may also have to suffer from other side effects. But if you do as you see in this video, it will help your hair to flourish while preventing it from falling out. Watch this video for that.

Leave a Comment