വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒരു കൂറ്റൻ ലോറി ഒലിച്ചുപോയപ്പോൾ…!(വീഡിയോ)

വെള്ളപൊക്കത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഒരുപാടധികം ദുരിതങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും വീടുകളും സാധനങ്ങളുമെല്ലാം ഒലിച്ചുപോവുകയും മാത്രമല്ല പലരുടെ ജീവന് വരെ ഭീഷിണിയായ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച ഒന്നായിരുന്നു കവലപ്പാറയിലും കുത്തുമലയിലും സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ.

നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ വീടുകളും ജീവനുകളുമാണ് ഇതുമൂലം നഷ്ടമായത്. മാത്രമല്ല കഴുത്തിനോളം വെള്ളം കയറി പലയാളുകളുടെ വീടും വാഹനങ്ങളുമെല്ലാ ഒലിച്ചുപോയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു കാഴച ഒരു കൂറ്റൻ ടോറസ് ലോറി ശക്തമായ ഒഴുക്കോടുകൂടിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചുപോകുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/dXxtmPuBF4U

 

As a consequence of the white rise, there has been a lot of misery and damage. Many people’s homes and belongings have not only been washed away, but many have had cowardly conditions for their lives. The shocking rollover at Kavalapara and Kuttumalai was one of the most shocking of the last natural disaster.

Hundreds of people’s homes and lives were lost. Moreover, there have been cases where many people’s houses and vehicles have been washed away by water around their necks. You can see in this video the shocking sight of a massive Torres lorry being swept away by a powerful current. Watch this video for that.