ഭാമ വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക്.. തരംഗമായി പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ..

277239460_654449078961978_8878553802701222819_n