11 വയസുകാരൻ മോഷ്ടിച്ചത് 20 ലക്ഷം രൂപ

ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച ഒരു വലിയ മോഷണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ.ഒരു ചെറിയ 11 വയസുകാരനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മോഷണം നടത്തുന്നത്.പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ നിന്ന് 11 വയസുകാരൻ 20 ലക്ഷം രൂപ മോഷ്ടിച്ചു.ആരും അറിയാതെ ബാങ്കിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കേറി മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.ബാങ്ക് ശാഖയിലേക്ക് നടന്ന കുട്ടി സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു സംശയവും ഉന്നയിക്കാതെ ബാഗിൽ പണവുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ബാങ്കിലെ ആരും തന്നെ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല.അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം, ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ച പണം കണക്കാക്കുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ തവണയും, പണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി.20 ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പണം എവിടെ പോയെന്ന് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.പിന്നീടാണ് അവർ CCTV യിൽ നോക്കുന്നത്.സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 11 വയസുകാരൻ പണവുമായി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതായി പോലീസിന് മനസ്സിലായതായി.പോലീസ് 2 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് ഉളിൽ തന്നെ ഈ ചെറിയ കള്ളനെ പിടിച്ചു.2 ലക്ഷം വരെ പൈസ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയാണ് ഈ ചെറിയ കള്ളൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment