റോഡ് നിർമ്മാണ പിഴവ് കാരണം കാറിന് സംഭവിച്ച തകരാർ കണ്ടോ

യാത്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. കര ഗതാഗതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സാണ് റോഡുകൾ. എന്നാൽ ദുഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ ദിവസങ്ങളിലെ റോഡുകൾ വളരെ മോശമായതിനാൽ യാത്ര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയായിരുന്നു. റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ അനുദിനം മോശമാവുകയാണ്.ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ ഒരു മോശപ്പെട്ട റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായ കേടുപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.ഈ റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടികൾ പെട്ടന്ന് നാശവും.റോഡിന്റെ അവസ്ഥ അത്രയും പരിതാപകരമാണ്.

റോഡുകളുടെ മോശം അവസ്ഥ കാരണം പലരും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആളുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ തെറ്റായ റോഡുകൾ കാരണം ഒരു കാറിൽ സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്പരന്നുപോകും. മോശം അവസ്ഥയിലുള്ള റോഡിലൂടെ കടന്നുപോയ കാറും കാറിന്റെ ഭാഗങ്ങളും തകർന്നു. റോഡുകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.