രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനമായി

കോവിടെന്ന മഹാമാരി ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ നാശം വിതച്ചു മുന്നേറി കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്.ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്.കൂട്ടുകാരുമായി കളിക്കാൻ പറ്റാതെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ അവരാണ് ഏറ്റവും കുടുതൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നത്.ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ ഉള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്.

കുട്ടികൾക്ക് അണുബാധയെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ 5 ശതമാനം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ തുറക്കാമെന്ന് ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.എന്നിരുന്നാലും, സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്യാപകർക്കും സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകൾക്കും പൂർണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. 2020 മാർച്ച് മുതൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി, കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 9 ഉം അതിനുമുകളിലുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ,രണ്ടാം തരംഗത്തെത്തുടർന്ന് അവ വീണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടി ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റി.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.