ചികിത്സാക്കായി എല്ലാം വിറ്റു നൗഷാദിന്റെ കുടുംബം കടക്കെണിയിൽ

മലയാളികളെ ഒരു പുതിയ പാചകത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയ ആളാണ് നൗഷാദ്. നിർമാതാവ് എന്നതിലുപരി നൗഷാദ് ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായ പാചകക്കാരനായിരുന്നു,ഒരുപാട് കുകറി ഷോകൾ നടത്തിയ നൗഷാദിനെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്.നിരവധി tv ഷോകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യം ആയിരുന്നു നൗഷാദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുല്യമായ അവതരണ വൈദഗ്ധ്യത്താൽ പ്രേക്ഷകർ വ്യാപകമായി ആഹ്ലാദിച്ചു. ഒരു നിർമാതാവെന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു പാചകവിദഗ്ധനായി എത്രമാത്രം അനായാസമായി അദ്ദേഹം മാറി എന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിഹ്നമായ പുഞ്ചിരി.

ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത നൗഷാദിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ്.അസുഖം ബാധിച്ചു കിടപ്പിൽ ആയത് മുതൽ വളരെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആയിരുന്നു.കുറെ കാലമായി ചില ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം.പെട്ടന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്.അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം അസാധാരണമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തിളക്കവും കഴിവും ആരാധിച്ചിരുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment