കോവിഡിന്റെ പുതിയ ലക്ഷണങ്ങൾ

കോവിഡെന്ന മഹാമാരി ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ നാശം വിതച്ചു മുന്നേറി കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്.ജനങ്ങൾ എല്ലാം വീട്ടും പൂട്ടി അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്.ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ പോലും പറ്റുന്നില്ല.കോവിഡ് ചെറുതായി മാറിയാൽ സർക്കാർ ഇളവുകൾ നൽകും.എന്നാൽ ഈ ഇളവുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ്മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ജനങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാത്ത ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും അപടത്തിലാണ്.സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല.

ഈ വീഡിയോയിൽ കോവിഡിന്റെ പുതിയ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.COVID-19 ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കുറെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ,നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ കഠിനമായ രോഗം വരെ.വൈറസ് ബാധിച്ച് 2-14 ദിവസത്തിന് ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ആർക്കും മിതമായതോ കഠിനമോ ആയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് COVID-19 ഉണ്ടാകാം. പനി അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് ചുമ,ശ്വാസം മുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കാൻ,ബുദ്ധിമുട്ട്,ക്ഷീണം,പേശി അല്ലെങ്കിൽ,ശരീര വേദന,തലവേദന,രുചിയുടെയോ,തൊണ്ടവേദന എന്നിവ ഉണ്ടാവും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment