കേരളത്തിൽ വീണ്ടും നിപ വൈറസ്

കേരളത്തിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നിപ വൈറസ് സ്ഥിതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഇപ്പോൾ.കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിപ വൈറസ് വന്നത് 2018ലാണ് തുടർന്ന് 2019ലും വന്നു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്.ഈ വർഷം നിപ വൈറസ് ബാധിച്ച ആദ്യ മരണത്തിന് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ 12 വയസുകാരൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ്. 2018 -ന് ശേഷം വൈറസ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ.നിപ വൈറസ് പടരുന്നത് പഴംതീനി വവ്വാലുകളുടെ ഉമിനീരിലൂടെയാണ്.നിപ്പ വൈറസ് ‘സൂനോട്ടിക് വൈറസ്’ ആണ്, അതായത് മൃഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകർന്ന് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഇത്. ഈ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധിയാണ്, ഇതിനർത്ഥം മലിനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ ആളുകൾക്കിടയിലൂടെയോ പകരാം.

ഈ വർഷം നിപ പടർന്നത് കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലതാണ്.കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലവും കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് നിപ വൈറസ് പടർന്നത്.ഇപ്പോൾ ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല.പോലീസും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മുഴവൻ സമയവും ഈ സ്ഥലം നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.