ഒരാഴ്ച്ച കൊണ്ട് മുടി വളരും

മഴക്കാലത്ത് നേരിടുന്ന സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ. മുഷിഞ്ഞ മുടിയും താരനും മഴക്കാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. മിക്ക ആളുകളുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ.മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടു വീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ.മുടി വളരാൻ വേണ്ടി പല ക്രീമുകളും എണ്ണകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ്.മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ തലയോട്ടിയിലോ ശരീരത്തിലോ ബാധിച്ചേക്കാം, ഇങ്ങനെ ഉള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ താൽക്കാലികമോ സ്ഥിരമോ ആകാം. പാരമ്പര്യം, ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നിവയുടെ ഫലമായിരിക്കാം മുടി കൊഴിച്ചിൽ. ആർക്കും തലയിൽ മുടി നഷ്ടപ്പെടാം, പക്ഷേ ഇത് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.

ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മഴക്കാലത്തും മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും മുടി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താനും കഴിയും.മുടിയുടെ പരിപാലനം മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അടക്കം മഴക്കാലത്ത് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം.ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന് നോകാം.അമിതമായ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല എണ്ണയും മരുന്നും ഉപയോഗിക്കാർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല എണ്ണകളും നമ്മളെ ഗുണങ്ങളെകാളും ദോഷമായി വരാറാണ് പതിവ്.കൃത്രിമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീമുകൾ എണ്ണകൾ എന്നിവ നമ്മുടെ തല മുടി കൊഴിയാൻ ഉള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment