ഇത് കണ്ടാൽ ആരായാലും കരഞ്ഞു പോകും

ഒരു പൊലീസികാരൻ ഒരു നായിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു പൊലീസികാരൻ പോലീസ് ജീപ്പ് റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റും.അതിന് ശേഷം കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു പൊതി എടുത്ത് റോഡിൽ ഉള്ള ഒരു നായിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ് നിറയിച്ചു. ആ പോലീസുകാരന്റെ സ്നേഹത്തെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുകയാണ്.

ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു ജീവി തിരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും..? മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹവും കരുണയും എല്ലാം ഉണ്ട്.നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിന്റ 100 ഇരട്ടി സ്നേഹം അവർ തിരിച്ചു തരും.ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുത്തപ്പോൾ തിരിച്ചു കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ കഥയാണ്.ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഉള്ള സ്നേഹത്തിന്റ കഥയാണ് പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി.മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും അവന്റെ ഒരു അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായി കാണുന്നത് മൃഗങ്ങളെ ആയിരിക്കും.നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ അവരെ സ്നേഹിച്ചോ ചെയ്താൽ അവരുടെ ജീവൻ പോലും നമുക്ക് തരും.നമ്മുടെ ജീവിതലും നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിന്റ് നൂറിരട്ടി തിരിച്ചു തന്ന ഒരു ജീവി ഉണ്ടാവും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment