ആളില്ലാതെ നീങ്ങുന്ന സൈക്കിളിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ…! (വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്ത് വസിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറു ശതമാനം മനുഷ്യരും അവരുടേതായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ബാക്കി പത്തു ശതമാനമാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ. അവരെ യുക്തിവാദികളായാണ് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം. പൊതുവെ ദൈവങ്ങളെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയായായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുവിശ്വസിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ദൈവം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ അതിനുവിപരീതമായ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയും ഉള്ളതായി വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അത് സത്യമാണോ എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും അതിനു സമാനമായ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Ninety percent of the people who live in this world are people who believe in their own God. The remaining ten percent do not believe in God. It’s just that we address them as rationalists. Gods are generally portrayed as a positive energy.

It is said that god who believes in God is not only there in this world but also believes that if God sees it as a positive energy, there is a negative energy to the contrary. You can see a shocking sight similar to that through this video, even if you don’t know if it’s true. Look at this whole video.

Leave a Comment