‘അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട പുള്ളി പുലി കുഞ്ഞിനോട് ഈ സിംഹം ചെയ്തത് കണ്ടോ

മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്.ഒരിക്കലും പിരിയാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ മൃഗങ്ങളുടെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന കുറെ വീഡിയോകളും ഉണ്ട്.ഇന്ത്യയിലെ ഗിർ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.ഗവേഷകർ ഒരു സിംഹത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ തോന്നി. ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയെ സ്വന്തമായി ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് ഈ സിംഹം. രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള പുലി കുട്ടിയെ സിംഹത്തിൽ നിന്ന് മുലയൂട്ടുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും, ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും പുള്ളിപ്പുലിയുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള രണ്ട് സിംഹക്കുട്ടികളുമായി കളിക്കുന്നതും കണ്ടു. അപൂർവമായ ഈ കാഴ്ച എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിച്ചു.

ഒരു പരിണാമ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ സന്തതികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല.കുട്ടികളെ വളർത്തുക അവരെ മുലയൂട്ടുക, അവർക്ക് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുക, അവർ സുരക്ഷിതരായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് ധാരാളം സമയവും ഉർജ്ജവും ആവശ്യമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് സ്വന്തം ജീനുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ ജീവിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത സന്തതികളെ പരിപാലിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല എന്നാൽ പെൺ ചീറ്റകൾ അനാഥരായ ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു, അവ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ അമ്മയുടെ സ്വന്തം സന്തതികളുമായി വലിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

Leave a Comment